Neidio i'r prif gynnwy

Neil Davies

Cyfarwyddwr (Gwasanaethau Ystadau Arbenigol)

BSc (Hons) Dip Proj Man (RICS) MBA MCIOB FIHEEM


Yn dilyn gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant adeiladu yn gweithio yn Llundain a De Cymru, ymunodd Neil ag Awdurdod Gwasanaethau Cyffredin Iechyd Cymru yn 1994 i reoli cynlluniau caffael asedau cyfalaf mawr ar gyfer GIG Cymru. Yn 1996 daeth yn Bennaeth Prosiectau Cyfalaf yn Ystadau Iechyd Cymru ac yn 2000 fe’i dyrchafwyd i swydd Cyfarwyddwr.
 
Daeth Neil yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol  a Phennaeth Gwasanaethau Cyfleusterau ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru mis Ebrill 2011, pan gafodd y sefydliad ei greu.
 
Mae Neil yn arbenigo mewn rheoli asedau strategol ac mae ganddo ddiddordeb penodol mewn rheoli prosiectau a chaffael cyfalaf. Mae’n hynod falch o’r cydfframwaith Dylunio am Oes: Adeiladu ar gyfer Cymru, menter y dechreuodd weithio arni ym mis Gorffennaf 2004 ac sydd bellach yn llwybr ar gyfer caffael ac adeiladu pob datblygiad gofal iechyd mawr Gyn IG Cymru. Mae hefyd yn frwdfrydig ynglŷn â gwella penderfyniadau’n ymwneud â buddsoddiad a chael gwell gwerth am arian drwy dechnegau sicrwydd rhaglenni a phrosiectau megis Adolygiadua Gateway.
 
Mae gan Neil Radd Anrhydedd mewn Adeiladu, Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes, a Diploma ôl-radd mewn Rheoli Prosiectau, mae’n aelod o’r Sefydliad Siartredig Adeiladu ac yn Gymrawd Sefydliad Peirianneg Gofal Iechyd a Rheoli Ystadau.
 
Mae ganddo bedwar o feibion yn eu harddegau ac mae’n mwynhau chwaraeon o bob math, yn enwedig rygbi a physgota plu. Mae’n ddyfarnwr rygbi a gellir dod o hyd iddo’n dyfarnu (yn wael) yng Nghlwb Rygbi Pentyrch ar aml i fore Sul.