Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau

hand pointing to book

Cliciwch ar y ddolen berthnasol isod i gael mynediad i'r cwrs e-Ddysgu yr hoffech ei gwblhau: 

Cwrs: Disgrifiad:
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Mae e-Ddysgu Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ateb tri chwestiwn sylfaenol y dylai pob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru allu eu hateb; beth yw trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol? Beth yw’r arwyddion ei fod yn digwydd? Beth ellir ei wneud i helpu rhywun sy'n profi'r mathau hyn o gamdriniaeth? Mae e-Ddysgu Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ateb tri chwestiwn sylfaenol y dylai pob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru allu eu hateb; beth yw trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol? Beth yw’r arwyddion ei fod yn digwydd? Beth ellir ei wneud i helpu rhywun sy'n profi'r mathau hyn o gamdriniaeth?
Ymwybyddiaeth Gofalwyr  
Offeryn Asesu Risg Covid-19  
Brechu Covid-19  

I gael mwy o wybodaeth am y cyrsiau eraill sydd ar gael gennym, cysylltwch â ni try ein tudalen Help a Chymorth.