Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Cyflogi hyd Ymddeol

Dyn a dynes yn ysgwyd llaw

Mae’r Rhaglen Cyflogi hyd Ymddeol yn nod flaenllaw i Gyfarwyddwyr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol GIG Cymru. Mae hefyd yn cydfynd â ffrwd gwaith  ‘Driving Excellence’  y Cyfarwyddwyr Cyllid i symleiddio prosesau a systemau, cofleidio technoleg a gwybodeg a darparu gwasanaethau safon gwaith.

Dyma 5 nod strategol y rhaglen Gweithio hyd Ymddeol:

 • Lleihau Amserlenni Recriwtio trwy ddefnydd llawn o swyddogaeth y Cofnod a rhyngwynebau perthnasol a phrosesau sydd wedi eu datblygu'n dda.
 • Cefnogi lleihau lefelau Absenoldeb trwy Salwch trwy adrodd a llinellau amser data gwell
 • Defnyddio Hunan Wasanaeth y Cofnod yn llawn
 • Systemau Cyflogres Di bapur
 • Symud yn gyfangwbl at System Rheoli Dysgu Cofnod Staff Electronig

Mae Llywodraethu’r Rhaglen Cyflogi hyd Ymddeol yn cael ei wneud trwy’r grwpïau prosiect canlynol ac yn cynnwys cynrychiolwyr o bob Ymddiriedolaeth a Bwrdd Iechyd yng Nghymru:

 • Adnoddau Dynol/Recriwtio
 • Hunan Wasanaethu
 • Dysgu a Datblygu Sefydliad
 • Adrodd Ansawdd Data a Chynhwysedd
 • Rhyngwyneb Deugyfeiriadol Iechyd Galwedigaethol
 • Cyflogres
 • Rheolaethau a Manteision