Neidio i'r prif gynnwy

Liz Baines

Liz Baines

Mae Liz Baines yn Brif Ymgynghorydd Diogelwch a Dysgu gyda Chronfa Risg Cymru.  Yn y rôl hon, mae Liz yn canolbwyntio ar arwain y rhaglen Cydsyniad i Reolaeth a chefnogi’r Rhaglen Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru fel arweinydd ffrwd waith y swyddogaeth Dysgu o Farwolaethau.  

Cyn ymuno â Chronfa Risg Cymru, mwynhaodd Liz yrfa nyrsio a barodd dros 30 mlynedd mewn amrywiaeth o swyddogaethau gan gynnwys 15 mlynedd fel nyrs arbenigol mewn Cwnsela Genetig.  Mae hi hefyd wedi dal swyddi diogelwch cleifion gyda’r NPSA, ymgyrch 1000 o Fywydau ac Uned Gyflawni’r GIG ac wedi rheoli prosiect astudiaeth ymchwil mesur niwed cenedlaethol i Brifysgol Caerdydd. 

Mae Liz yn gweithio yng Ngogledd Cymru yn Nhŷ Alder PCGC. Pan nad yw’n gweithio, mae’n mwynhau cymdeithasu, cerdded, a threulio amser gyda’i theulu, ei chathod a’i cheffylau.

 

Cyswllt


E-bost: Liz.Baines@wales.nhs.uk