Neidio i'r prif gynnwy

Telerau ac Amodau

Yn dilyn adolygiad gyda Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg, mae set newydd o Delerau ac Amodau ar gyfer Nwyddau a Gwasanaethau ar gael, a ddaeth i rym ar 1 Mai 2018. Dyma’r prif newidiadau:
  • Diweddariad am ddarpariaethau’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol
  • Darpariaethau cryfach ar gyfer Diogelwch Seiber
  • Caethwasiaeth Fodern
  • Cymorth am gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
  • Darpariaethau TUPE estynedig 
  • Cymalau dewisol y mae modd eu teilwra i brosiectau penodol
Mae set syml o Nodiadau Technegol ar gael hefyd
 
pdf icon
 
NHS Wales Standard Terms & Conditions for the Maintenance of Equipment v3 June 2018

 

pdf icon
 
NHS Wales Standard Terms & Conditions for the provision of Goods & Services v3 June 2018

 

pdf icon
 
NHS Wales Standard Terms & Conditions for the provision of Goods v3 May 2018

 

pdf icon
 
NHS Wales Standard Terms & Conditions for the provision of Services v3 May 2018
 

Diweddariad: Mae set o Delerau ac Amodau ar gael ar gyfer yr adegau hynny pan fo Nwyddau a Gwasanaethau’n cael eu caffael hefyd. Ynghyd â hyn mae set o Delerau ac Amodau ar gael ar gyfer darparu gwasanaethau cynnal a chadw.

 

Methiant i Ddatgelu / Cyfrinachedd

Mae’r rhain yn dempledi lle mae’n rhaid i Fyrddau Iechyd sicrhau bod Cytundebau Methiant i Ddatgelu / Cyfrinachedd ar waith. Mae 3 fersiwn

  1. Lle mae datgeliad ar y cyd rhwng dau barti
  2. Lle mai'r GIG yw-r sawl sy'n datgelu
  3. Lle mai'r GIG yw'r sawl sy'n derbyn y datgeliad

 

Yr hen Delerau ac Amodau (2012)

 

pdf icon
 
Supply of Services - v2 Feb 2012

 

pdf icon
 
Supply and installation of equipment - v2 Feb 2012

 

pdf icon
 
Purchase of Goods - v2 Feb 2012

 

pdf icon
 
Maintenance of equipment - v2 Feb 2012