Neidio i'r prif gynnwy

Canfod

Sourcing
Prif waith y Timau Canfod yng Ngwasanaethau Caffael yw negodi’r contractau ar gyfer yr ystod eang o nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen ar GIG Cymru. Gyda chyllideb nad yw ar gyfer staff o dros £800 miliwn y flwyddyn, ein nod yw sicrhau bod gan y GIG gontractau dilys a chyfreithlon sy’n cynnig gwerth am arian ymhob un o’n meysydd gweithgarwch. Gan ddod â gofynion Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau yng Nghymru ynghyd, gallwn fanteisio ar y grym prynu cyfunol hwn a negodi prisiau gwell a gwneud pethau unwaith dros Gymru.
 
The activity covered by the Sourcing Team includes contracts for: