Neidio i'r prif gynnwy

Tîm arweinyddiaeth

Aelodau tîm Arwain y Gwasanaethau Caffael.

Man Icon

Jonathan Irvine
Cyfarwyddwr

Ffôn: 01443 848558
E-bost: jonathan.irvine@wales.nhs.uk

 
 

Man Icon

Graham Davies
Dirprwy Gyfarwyddwr

Ffôn: 01443 848595
E-bost: graham.davies@wales.nhs.uk

Woman Icon

Tracy O'Connor
Cynorthwyydd Personol

Ffôn: 01443 848557
E-bost: tracy.o'connor@wales.nhs.uk

 

Penaethiaid Cyrchu

Man Icon

Alex Curley
Pennaeth cyrchu - Fferylliaeth, offer, gorchuddion a gofal yn y cartref

Ffôn: 02920 903836
E-bost: alex.curley@wales.nhs.uk

Woman Icon

Lena Boghossian
Bennaeth Cyrchu - Anfeddygol

Ffôn: 02920 903858
E-bost: lena.boghossian@wales.nhs.uk

 

Man Icon

Andrew Smallwood
Pennaeth Cyrchu - Clinigol/Meddygol

Ffôn: 01745 366829
E-mail: andrew.smallwood@wales.nhs.uk

Man Icon

Nic Cowley
Pennaeth Cyrchu - Comisiynu/Cyfalaf

Ffôn: 02920 903858
E-bost: nic.cowley@wales.nhs.uk

 

Penaethiaid Caffael

Man Icon

Paul Beeslee
Pennaeth Caffael Aneurin Bevan

Tel: 01495 300865
Email: paul.beeslee@wales.nhs.uk

Man Icon

Simon Whitehead
Pennaeth Caffael PBC/Powys/Ymddiriedaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Tel: 01745 366700 x 6828
Email: simon.whitehead@wales.nhs.uk

 

Woman Icon

Esther Price
Pennaeth Caffael Cwm Taf

Tel: 01385 726442
Email: esther.price@wales.nhs.uk

Woman Icon

Claire Salisbury
Pennaeth Caffael Caerdydd a’r Fro

Tel: 029 2183 6445
Email: claire.salisbury@wales.nhs.uk

 

Man Icon

Alan Binks
Pennaeth Caffael HDDA

Tel: 01267 227363
Email: alan.binks@wales.nhs.uk

Man Icon

Keir Warner
Pennaeth Caffael Bae Abertawe

Tel: 01639 684438
Email: keir.warner@wales.nhs.uk

 

Woman Icon

Christine Thorne
Pennaeth Caffael FEL/ICC/AaGIC

Tel: 01443 848606
Email: christine.thorne@wales.nhs.uk

 

 

Cadwyn gyflenwi, logisteg a chludiant

Man Icon

Tony Chatfield
Pennaeth Gweithrediadau, Cadwyn Gyflenwi a’r Gwasanaeth Negesydd Iechyd

Tel: 01745 532619
Email: tony.chatfield@wales.nhs.uk