Neidio i'r prif gynnwy

System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu Cymru (WNWRS)

 

Offeryn ar gyfer y gweithlu gofal sylfaenol sy’n caniatáu ffordd o adnabod yr holl feddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n cael eu cyflogi mewn practisiau meddygon teulu a fydd yn cael eu hyswirio gan yr Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol ac yn galluogi mwy o gynllunio’r gweithlu.

Mae’r WNWRS yn cynnwys dau fodiwl:

  1. Y modiwl mewnbynnu data yw lle mae practisiau cyffredinol yn cwblhau eu gwybodaeth am y gweithlu, i gyflawni eu gofynion ar gyfer y Cynllun ar gyfer Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol.

  2. Mae'r modiwl adrodd yn gyfres o adroddiadau sy'n cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i chyhoeddi, na ellir ei hadnabod, sy’n seiliedig ar ddata’r gweithlu a ddarperir gan bractisiau meddygon teulu.

 

 

Mae canllawiau i gefnogi'r defnydd o'r WNWRS ar gael gan ddefnyddio'r dolenni canlynol:

 

 

Wales map

 

Amserlen Tynnu Gwybodaeth

Tynnir gwybodaeth o'r WNWRS bob chwarter, fel y nodir yn yr amserlen ganlynol:

 

Chwarter 1 Mis Mawrth

Data a dynnwyd ychydig ar ôl 31 Mawrth

Ystod y data 1 Ionawr i 31 Mawrth

 

Chwarter 2 Mis Mehefin

Data a dynnwyd ychydig ar ôl 30 Mehefin

Ystod o ddata 1 Ebrill i 30 Mehefin

 

Chwarter 3 Mis Medi

Data a dynnwyd ychydig ar ôl 30 Medi

Ystod o ddata 1 Gorffennaf i 30 Medi

 

Chwarter 4 Mis Rhagfyr

Data a dynnwyd ychydig ar ôl 31 Rhagfyr

Ystod o ddata 1 Hydref i 31 Rhagfyr

 

Anfonir e-bost atgoffa at Bractisiau fis cyn pob dyddiad tynnu gwybodaeth, a nodyn atgoffa pellach wythnos cyn tynnu gwybodaeth i wirio eu data gweithlu a datrys unrhyw faterion Ansawdd Data.

Mae meddygfeydd yn mewngofnodi i'r WNWRS i ddiweddaru eu cofnodion gweithlu.

Mae cylch casglu chwarterol yn galluogi Byrddau Iechyd, Penaethiaid Gofal Sylfaenol ac Arweinwyr Clwstwr i gael gwybodaeth gywir, gyflawn, amserol yn amlach i gynorthwyo yn eu prosesau gwneud penderfyniadau a chynllunio'r gweithlu, heb gynyddu'r baich ar bractisiau.

Ar ôl i wybodaeth gael ei chofnodi, mae'n parhau i fod ar y system; dim ond os yw manylion staff yn newid, neu pan fydd absenoldebau / swyddi gwag wedi digwydd, y mae angen diwygio data.

Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau newydd am fynediad at fodiwl adrodd WNWRS at nwssp.primarycarewnwrs@wales.nhs.uk, gan ddyfynnu 'Cais Mynediad WNWRS' yn llinell pwnc yr e-bost. Cofiwch gynnwys gwybodaeth hefyd am y sefydliad(au) rydych chi'n gweithio iddynt, fel y gellir rhoi'r caniatâd cywir.

 

 

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru wedi croesawu’r cyfle i weithio mewn partneriaeth â Phwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru a Llywodraeth Cymru i ddod â’r gwasanaethau newydd hyn i bractisiau meddygon teulu.