Neidio i'r prif gynnwy

Employment Services - Carousel

13/05/20
Diweddariad ynghylch Covid-19 a'r Gwasanaethau Recriwtio
Covid 19
Covid 19

Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda phandemig Covid-19, mae'r Gwasanaeth Recriwtio wedi gweithredu i sicrhau y gallwn barhau i brosesu ceisiadau recriwtio.

13/03/20
Cynaliadwyedd Gofal Sylfaenol

Cyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog dros Iechyd, y bydd Practisiau Meddygon Teulu yng Nghymru o’r 1af Ebrill 2019 yn elwa ar Wefan GP Wales, System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu (WNWRS) a Chofrestr Meddygon Locwm Cymru Gyfan.

13/03/20
Adleoli Cymru Gyfan

Caiff ceisiadau ar gyfer Treuliau Adleoli a theithio ychwanegol gan Feddygon Ar Radd Hyfforddiant eu rheoli’n ganolog gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

13/03/20
Manylion Cyswllt

Mae gan Wasanaethau Cyflogaeth bum lleoliad ledled Cymru.