Neidio i'r prif gynnwy

Myfyrwyr Newydd

llyfr ar ben gliniadur
Mae hyn ond yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n gwneud cais am y tro cyntaf.
 

Unwaith eich bod wedi derbyn cynnig lle hyfforddiant gan ddarparwr sydd wedi ei gymeradwyo gan GIG Cymru, bydd yn rhaid ichi benderfynu a ydych chi am ymrwymo i weithio yng Nghymru cyn gwneud cais am fwrsariaeth y GIG neu’r pecyn safonol i Fyfyrwyr.

 
I’ch helpu i wneud y penderfyniad hwn, mae’r wybodaeth ganlynol ar gael:-
 
pdf icon
 

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Newydd (PDF,86kb)

 

pdf icon
 

Cwestiynau Cyffredin ynghylch goblygiadau newidiadau i Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru (PDF,151kb)

 

pdf icon
 

Chynllun Bwrsariaeth GIG Cymru - Telerau ac Amodau - 2020 (PDF,158kb)

 

pdf icon
 

Chynllun Bwrsariaeth GIG Cymru - Telerau ac Amodau - 2021 (PDF,300kb)

 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: Thudalen Fwrsariaeth AaGIC.

 

Person yn darllen llyfr ar bwys gliniadur

Cofrestru / Mewngofnodi

Os ydych chi'n fyfyriwr newydd ac am wneud cais am gyllid bwrsariaeth y GIG, cliciwch ar y botwm Cofrestru/Mewngofnodi uchod.