Neidio i'r prif gynnwy

Cwrdd â'r Tîm

Rebecca Jarvis

Rebecca Jarvis

Uwch Reolwr Raglen - Gweithlu Digidol

Rebecca.Jarvis@wales.nhs.uk

Ymunodd Becky â thîm Gweithlu Digidol ym mis Ebrill 2016 ar ôl 27 mlynedd yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a'i ragflaenwyr fel Pennaeth Gwybodaeth y Gweithlu. Mae Becky yn gyfrifol am reoli Cymorth ESR Cymru, yn ogystal ag arwain a chefnogi rhaglen waith H2R yn arbennig o ran Hunanwasanaeth ESR. Becky yw Dirprwy Gadeirydd ac arweinydd Cymru Gyfan ar Grŵp Diddordeb Arbennig Hunanwasanaeth yr ESR Cenedlaethol.

Cath Walters

Rheolwr Prosiect Gweithlu Digidol

Cath.Walters2@wales.nhs.uk

Ymunodd Cath â thîm Gweithlu Digidol ym mis Mai 2019 i gynorthwyo gyda prosiectau, fodd bynnag, ym mis Hydref 2020, mae hi bellach yn goruchwylio tîm Cymorth ESR Cymru. Mae Cath wedi gweithio i GIG Cymru ers dros 37 mlynedd, a'i rôl ddiweddaraf cyn ymuno â NWSSP oedd fel Hyfforddwr ESR gyda Bwrdd Iechydd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Swyddogion Cymorth Gweithlu Digidol
David Allen

Ymunodd Dave â Chymorth ESR Cymru ym mis Gorffennaf 2018. Dyma ei rôl gyntaf yn y GIG.

Rhys Tarr Rhys Tarr

Ymunodd Rhys â Chymorth ESR Cymru ym mis Ionawr 2019. Dyma ei rôl gyntaf yn y GIG.

Nicholas Harrhy Nicholas Harrhy

Mae Nick wedi gweithio yn y GIG ers 5 mlynedd, gan ddechrau fel Cynorthwyydd Dysgu a Datblygu yn PCGC, cyn ymuno â Chymorth ESR Cymru ym mis Tachwedd 2018.

Richard Adams

Mae Richie wedi gweithio yn y GIG ers 4 blynedd, gan ddechrau fel Cynghorydd Cynorthwyol ar Ffordd o Fyw Iach yn ICC, cyn ymuno â Chymorth ESR Cymru ym mis Gorffennaf 2018.

Dean Richards Dean Richards

Mae Dean wedi gweithio yn y GIG am 10 mlynedd, gan ddechrau yng Nghanolfan Ganser Felindre yn yr Uned Ddydd Cemotherapi, cyn ymuno â Chymorth ESR Cymru ym mis Gorffennaf 2018.

Jamie Preece

Ymunodd Jamie â Chymorth ESR Cymru ym mis Tachwedd 2019. Dyma ei rôl gyntaf yn y GIG.

Rhys Brown Ymunodd Rhys â Chymorth ESR Cymru ym mis Ionawr 2021. Dyma ei rôl gyntaf yn y GIG.
Donna Murphy Ymunodd Donna â Chymorth ESR Cymru ym mis Ionawr 2021. Dyma ei rôl gyntaf yn y GIG.