Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau a chanllawiau defnyddiol (gan gynnwys adnoddau Cyfreithiol a Moesegol yn ystod pandemig Covid-19)

Montgomery a Risgiau Materol

Crynodeb o oblygiadau Montgomery

Siart llif ar gyfer staff gofal iechyd

Mae Nadine Montgomery yn cyflwyno ei stori a arweiniodd at y dyfarniad pwysig ar Gydsynio (Montgomery v Lanarkshire Health Board (2015)

Adnoddau Covid-19

Coronafeirws: Gwerthoedd ac egwyddorion moesegol ar gyfer fframwaith darparu gofal iechyd

 

 Clinical Negligence April 2020 (English)

 Esgeulustod Clinigol Ebrill 2020 (Cymraeg)

 Cydsyniad Gwybodus yng nghyd-destun Pandemig Covid-19

 Llwybr y Claf Yn ystod Argyfwng Covid19 – Dogfen Adnoddau (Fersiwn 2)

 Cyngor Cyfreithiol Ynghylch Ailddechrau Triniaeth Arferol ac Egwyddor Cydsyniad Gwybodus (f)

 

Canllawiau Moesegol y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn ystod Covid-19

Canllawiau Cymdeithas Feddygol Prydain yn ystod Covid-19

Cymdeithas Feddygol Prydain – Cyngor a Chefnogaeth Foesegol yn ystod Covid-19

 

Hawl plant a phobl ifanc i gydsynio mewn lleoliadau iechyd

Ar 22 Ebrill 2013, cyhoeddodd Comisiynydd Plant Cymru a Llywodraeth Cymru ganllawiau newydd i godi ymwybyddiaeth o gydsyniad plant a phobl ifanc mewn lleoliadau iechyd.  Mae'n cynnwys arweiniad ymarferol ar yr hyn y dylai pobl ifanc ei ddisgwyl gan weithwyr iechyd proffesiynol, gan gynnwys nyrsys, meddygon a deintyddion, ac mae'n amlinellu eu hawl i fod yn rhan o benderfyniadau am eu hiechyd, gofal iechyd neu driniaeth – hawl a roddir iddynt o dan Erthygl 13 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC).

 

Cydsyniad mewn gofal iechyd – gwybodaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru