Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni Cronfa Risg Cymru

Gellir dod o hyd i’n rhaglenni yma.

PROMPT Cymru

Mae PROMPT (Hyfforddiant Amlbroffesiynol Obstetrig Ymarferol) yn becyn hyfforddiant amlbroffesiynol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer argyfyngau obstetrig.

System Rheoli Pryderon Unwaith dros Gymru

Mae’r System Rheoli Pryderon Unwaith dros Gymru yn ffordd newydd i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru fynd ati i adrodd, gofnodi, fonitro, olrhain, dysgu a gwneud gwelliannau.

fetal monitor<br>
Gwella Cadw Golwg ar y Ffetws

Gwella Cadw Golwg ar y Ffetws

Patient giving consent<br>
Rhaglen Gwella Cydsynio i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu Triniaeth Cymru Gyfan

Mae sicrhau bod gan gleifion ddigon o wybodaeth, bod yr holl opsiynau triniaeth yn cael eu hystyried, gan gynnwys gwybodaeth am risg a chymhlethdodau sy'n gysylltiedig â thriniaethau, yn agwedd allweddol ar sicrhau eu cydsyniad ar gyfer derbyn triniaeth.