Neidio i'r prif gynnwy

Ffurflenni Cydsynio Cymru Gyfan: Cydsyniad Claf i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu Triniaeth

Isod mae'r ffurflenni cydsynio cyfredol i helpu clinigwyr GIG Cymru i gael cydsyniad gwybodus gan gleifion sy'n cael archwiliad neu driniaeth. Bwriedir i'r ffurflenni gael eu defnyddio gan weithwyr iechyd proffesiynol, a rhoi sicrwydd bod eu sefydliad yn cwrdd â'r safonau gofynnol. Y tair ffurflen gydsynio gyfredol yw:

 Ffurflen Gydsynio 1 (ar gyfer pobl 16 oed a hŷn sydd â galluedd meddyliol a phobl o dan 16 oed sy'n bodloni gofynion Gillick) 

 Ffurflen Gydsynio 2 (Cytundeb unigolyn â chyfrifoldeb rhiant i archwilio neu drin plentyn o dan 16 oed nad yw'n bodloni gofynion Gillick)

 Ffurflen Gydsynio 3 (Nid yw’r ffurflen hon bellach yn cael ei defnyddio yng Nghymru)

 Ffurflen Gydsynio 4 (Mae Triniaeth er Budd Gorau ar gyfer cleifion 16 oed a hŷn sydd heb y galluedd i gydsynio i gynnal archwiliad neu ddarparu triniaeth). 

 

Ynglŷn â'r Ffurflen Gydsynio – templed Taflen Wybodaeth i Gleifion

Ceir isod ddolen i dempled Taflen Wybodaeth i Gleifion – Cymru Gyfan – Ynglŷn â'r Ffurflen Gydsynio. Mae'r daflen hon yn darparu cyngor cyffredinol i'r claf am y broses gydsynio. Mae'r daflen ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd yn ofynnol i gyrff iechyd Cymru ddefnyddio’r daflen hon a bwydo’r wybodaeth leol berthnasol i rannau penodol o'r daflen lle nodir hynny.

 

 Ynglŷn â'r Ffurflen Gydsynio

 Am y ffurflen gydsynio Gwybodaeth i gleifion