Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Rhaglen Gwella Cydsynio i Gynnal Archwiliad neu Ddarparu Triniaeth Cymru Gyfan

Er mwyn helpu i ganolbwyntio'r gwaith a wneir ym mhob corff iechyd yng Nghymru, sefydlwyd grŵp cenedlaethol i gydlynu a sicrhau consensws ymhlith clinigwyr mewn perthynas â'r pwnc pwysig hwn. Penodwyd Dr Ben Thomas o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sydd wedi arwain gwaith prosiect Llywodraeth Cymru ar gydsyniad, i Gadeirio grŵp Cymru Gyfan.