Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Isod cewch fanylion cyswllt ar gyfer gweithwyr cyflogedig Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Ffon: 029 2090 5353

Mae llinellau ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener.
Bydd y llinellau'n cau ar ddyddiadau cynlluniedig ar gyfer hyfforddiant a datblygiad gorfodol i weithwyr. Cliciwch yma am y dyddiadau cynlluniedig ac am ragor o wybodaeth.
 

 

Ffon: 029 2090 3908

Mae llinellau ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm Dydd Llun i Dydd Iau / 8.30am a 4.00pm Ddydd Gwener.

Sicrhewch bod eich Rhif Aseiniad a / neu Rhif Yswiriant Gwladol ar gael wrth alw gyda'ch ymholiad os gwelwch yn dda.

Ebost:  payroll.enquiries_cardiff_and_vale@wales.nhs.uk

Ffon: 029 2090 3908 

Mae llinellau ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm Dydd Llun i Dydd Iau / 8.30am a 4.00pm Ddydd Gwener

Sicrhewch bod eich Rhif Aseiniad a / neu Rhif Yswiriant Gwladol ar gael wrth alw gyda'ch ymholiad os gwelwch yn dda.

Ebost:  pensions.department@wales.nhs.uk

Ffon: 029 2090 3908

Mae llinellau ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm Dydd Llun i Ddydd Iau / 8.30am a 4.00pm Dydd Gwener.

Sicrhewch bod eich Rhif Aseiniad a / neu Rhif Yswiriant Gwladol ar gael wrth alw gyda'ch ymholiad os gwelwch yn dda.

Y Porth i Gwsmeriaid

Er mwyn sicrhau y byddwch yn cael y profiad gorau wrth ddefnyddio ein gwasanaeth, rydym wedi trosglwyddo ein porth Treuliau i gwsmeriaid i ActionPoint. Mae'r newid hwn yn cynnig profiad cymorth wedi'i optimeiddio, sy’n ein galluogi i gwrdd â’ch anghenion chi gystal ag y gallwn.
 
Fel rhan o'r newid hwn, ers 01/02/21, ni allwch bellach anfon e-bost at ein tîm cymorth yn uniongyrchol. Yn lle hynny, bydd angen i chi fewngofnodi i'n porth cymorth newydd.
  
Cliciwch yma i ddod o hyd i ganllaw sy'n esbonio sut i ddefnyddio'r porth i gwsmeriaid. Rydym yn eich cynghori i adolygu hyn ac ymgyfarwyddo â'r porth i gwsmeriaid
 

  • Rydym yn parhau i ddatblygu ein porth yn y cefndir a chyn bo hir bydd yn cael ei ddiweddaru i gynnwys cymorth a chefnogaeth a dolenni i ddogfennau a gwefannau.
  • Mae'r porth yn cynnig y gallu i uwchlwytho ffeiliau/dogfennau a byddwch yn cael cyfeirnod unigryw ar gyfer eich galwad. Byddwch hefyd yn gallu olrhain cynnydd eich galwad.

     

Mewngofnodi i'r Porth i Gwsmeriaid

I fewngofnodi i'r porth, cliciwch ar y ddolen isod

Mewngofnodi (cymru.nhs.uk)

Bydd angen eich enw defnyddiwr a chyfrinair NADEX arnoch i fewngofnodi i'r porth. Pe bai angen cymorth arnoch gyda hyn, bydd angen i chi gysylltu â'ch adran TG leol.

Gallwch barhau i gysylltu â'n tîm cymorth drwy ffonio 02920 903908

Ffon: 029 2090 3908 

Mae llinellau ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm Dydd Llun i Ddydd Iau / 8.30am a 4.00pm Dydd Gwener.

Sicrhewch bod eich Rhif Aseiniad a / neu Rhif Yswiriant Gwladol ar gael wrth alw gyda'ch ymholiad os gwelwch yn dda.