Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â Gwasanaethau Cyflogaeth

Contact Employment
Mae gan Wasanaethau Cyflogaeth bum lleoliad ledled Cymru.

 

Pencadlys Partneriaeth Cydwasanethau GIG Cymru

 

4-5 Cwrt Charnwood
Heol Billingsley
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QZ

 

Ein swyddfa yn Nantgarw yw Pencadlys Partneriaeth Cydwasanethau GIG Cymru, ger Caerffili yn Ne Ddwyrain Cymru.

Gogledd

Tŷ Alder
Cwrt Alder
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
LL17 0JL
 
 

De Ddwyrain

Nhŷ'r CwmnÏau
Crown Way
Caerdydd
CF14 3UB
 
 
 
 

De Orllewin

Tŷ Matrix
Boulevard y Gogledd
Parc Matrix
Parc Anturiaeth Abertawe
Abertawe
SA6 8BX

(Os yr ydych yn defnyddio lloeren llywio, defynddiwh SA6 8RE)

 

Gorllewin

Hafan Derwen
Parc Dewi Sant
Caerfyrddin
SA31 3BB