Neidio i'r prif gynnwy

Fiona Webber

Daeth Fiona yn Gyfreithiwr cymwys yn 1999.

Astudiodd Fiona am ei gradd LLB ym Mhrifysgol Caerdydd. Yna cafodd Ddiploma mewn Ymarfer Cyfreithiol. Ar hyn o bryd, mae Fiona’n astudio ar gyfer cymhwyster rheoli ILM (lefel 4).

Dechreuodd Fiona ei chytundeb hyfforddi gyda’r Swyddfa Gymreig cyn symud i’r gwasanaethau Cyfreithiol a Risg i gwblhau ei chyfnod o hyfforddiant cydnabyddedig. Bellach, mae hi’n gweithio yn y tîm Esgeuluster Clinigol, ac mae’n arweinydd tîm ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Mae hi’n aelod o’r tîm hawliadau gwerth uchel, ac mae’n arbenigo mewn hawliadau anafiadau genedigaeth gwerth uchel a hawliadau orthopaedeg gwerth uchel.

Yn ei hamser rhydd, mae Fiona’n mwynhau treulio amser gyda’i theulu, darllen, nofio a sgïo.