Neidio i'r prif gynnwy

Victoria Driscoll

Daeth Victoria yn Gyfreithiwr cymwys yn 1997.

Dechreuodd Victoria ei gyrfa fel Cyfreithiwr dan hyfforddiant gyda’r gwasanaethau Cyfreithiol a Risg cyn gweithio i gwmni hawlio yn y Ddinas fel ymgyfreithiwr hawlio esgeuluster clinigol ac anafiadau personol (lle daeth yn aelod o banel esgeuleuster clinigol AvMA). Yna, gweithiodd am dair blynedd fel cyfreithiwr cynorthwyol proffesiynol i gwmni amddiffyn yn y Ddinas, gan ddarparu cymorth ymarfer a hyfforddiant, cyn dychwelyd i’r gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn 2008, fel rhan o’r Tîm Esgeuluster Clinigol. Mae hi’n arbenigo mewn hawliadau wroleg a llawdriniaeth ar yr asgwrn cefn, yn ogystal â chynorthwyo ei chydweithwyr wrth ymarfer a chyd-lynu anghenion hyfforddi’r adran.