Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaid Bwrsariaeth, yn cynnwys Prifysgolion

Bursary Partners inc. Universities

Gweler isod am wybodaeth Prifysgol a Choleg.

Logo Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor

Darganfyddwch ragor am Brifysgol Bangor.

Logo Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Darganfyddwch ragor am Brifysgol Caerdydd.

 

Logo Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Darganfyddwch ragor am Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Logo Prifysgol Glyndŵr

Prifysgol Glyndŵr

Darganfyddwch ragor am Brifysgol Glyndŵr.

 

 

Logo Prifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe

Darganfyddwch ragor am Brifysgol Abertawe.

 

Logo Prifysgol De Cymru

Prifysgol De Cymru

Darganfyddwch ragor am Brifysgol De Cymru.

 

 

Prifysgol Aberystwyth

Darganfyddwch ragor am Brifysgol Aberystwyth.

 

 

 

 

Mae’r dudalen hon yn cynnwys Canllawiau i Fyfyrwyr ar ffurf cyhoeddiadau ac amrywiol ddogfennau eraill ynghyd â dolenni i wefannau allanol defnyddiol.

 

Student Streamlining

Y Cynllun Symleiddio i Fyfyrwyr

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC), yn sgil cytundeb â Byrddau Iechyd GIG Cymru a phrifysgolion ledled Cymru, wedi datblygu proses paru yn rhan o’r Cynllun Symleiddio i Fyfyrwyr.

 

Logo fforwm myfyrwyr iechyd Cymru

Fforwm Myfyrwyr lechyd Cymru

Mae Fforwm Myfyrwyr lechyd Cymru yn grwp myfyrwyr unigryw o fewn GIG Cymru.

 

Logo Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllild Myfyrwyr Cymru

Ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymrui gael gwybodaeth am wneud cais am fenthyciad i fyfyrwyr os ydych yn byw yng Nghymru.

Logo Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Student Finance England

Ewch i wefan Student Finance England i gael gwybodaeth am wneud cais am fenthyciad i fyfyrwyr os ydych yn byw yn Lloegr.

 

Logo Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Gan weithio gyda GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a darparwyr addysg, nod AaGIC yw sicrhau bod gan GIG Cymru weithlu sydd â'r sgiliau i fodloni gofynion gofal iechyd modern.

Logo PCGC

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC)

Ein nod yw cynorthwyo GIG Cymru trwy greu sefydliad cydwasanaethau pwrpasol sydd â hunaniaeth unigryw.

 

Myfyrwraig yn cysylltu â

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ymholiad am eich cyllid bwrsariaeth, gallwch gysylltu â ni trwy e-bost, ffôn neu ein cyfleusterau ar-lein.