Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

Am ymholiadau am y Tariff Cyffuriau, cyfrifon presgripsiynu, data neu systemau presgripsiynu/dosbarthu, CASPA.net, NECAF neu eMVC: 

- e-bostiwch prescribing.management@wales.nhs.uk

- ffoniwch 029 20 904030

- ysgrifennwch atom yn

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol
4ydd llawr
Tŷ’r Cwmnïau
Crown Way
Caerdydd
CF14 3UB

Am ymholiadau ynghylch Contractau Gofal Sylfaenol; Taliadau/Ad-daliadau; Gwasanaethau Cofrestru Cleifion: 

Wrth e-bostio Actionpoint, sicrhewch eich bod yn cynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl i gefnogi ac i helpu i ddyrannu’r alwad i’r tîm perthnasol a phriodol. Os ydych yn ymwybodol o unigolyn neu dîm y mae angen iddynt dderbyn yr e-bost hwn, nodwch hyn yn yr e-bost.

- e-bostiwch nwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk

- ffoniwch 01495 300730

- ysgrifennwch atom yn

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol
Tŷ Cwmbrân
Ystâd Parc Mamheilad
Pont-y-pwl
NP4 0XS

Am ymholiadau ynghylch e-byst meddygon teulu, rhybuddion neu Becyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth, cysylltwch â Desg Gymorth Gwasanaethau Gofal Sylfaenol trwy ffonio 0333 200 8048

Ein Lleoliadau