Neidio i'r prif gynnwy

Rheoli'r Gwasanaeth ETC

Mae Trefniadau Rheoli’r Gwasanaeth ETC wedi’u disgrifio isod. Ewch i’r dudalen Diweddariadau Gwasanaeth os ydych yn cael problemau cyflwyno.

 

Oriau Gwasanaeth

Mae’r gwasanaeth ar gael i gleientiaid 24x7, ac eithrio toriadau cynlluniedig a ffenestri cynnal a chadw.

 

Oriau Cymorth

Gellir cael cymorth gan y gwasanaeth hwn rhwng 8:00am a 5:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar wahân i wyliau cenedlaethol, a dylid cael mynediad ato drwy Ddesg Gymorth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn y lle cyntaf. Mae manylion cyswllt fel a ganlyn:


E-bost: prescribing.management@wales.nhs.uk
Ffôn: 029 2090 4030

 

Digwyddiadau

Lefel Digwyddiad

Disgrifiad

Amser

Ymateb

Sylweddol

Digwyddiadau o ganlyniad i effaith glinigol neu fusnes sylweddol, gan gyfyngu gallu’r cleient i weithredu gwasanaeth arferol

4 awr

Cymedrol

Digwyddiadau o ganlyniad i rywfaint o effaith glinigol neu fusnes, gan gyfyngu gallu’r cleient i weithredu gwasanaeth arferol

16 awr

Isel

Digwyddiadau o ganlyniad i effaith fusnes fach neu ddibwys

32 awr

Ceisiadau Gwasanaeth

Math o

Gais
Disgrifiad

Amser Ymateb

Hwyluso

Ceisiadau gwasanaeth y mae angen camau gweithredu brys

8 awr

Safonol Ceisiadau gwasanaeth y mae angen camau gweithredu nad ydynt yn rhai brys

40 awr