Neidio i'r prif gynnwy

Mawrth 2019

Diweddariad ynghylch ETC – Mawrth 2019

Mae’r systemau isod, yn dilyn proses achredu, yn cydymffurfio ag ETC. Mae hyn yn golygu bod y cyflenwr wedi gallu dangos, mewn amgylchedd profi / datblygu, fod ganddo system sy’n gallu cynhyrchu negeseuon hawlio electronig yn ôl gofynion ETC.  

Ar hyn o bryd mae'r holl systemau cyflenwyr wedi cyrraedd y cam ‘mynd yn fyw’ h.y maent wedi cyflwyno ETC yn yr amgylchedd byw. Cysylltwch â chyflenwr eich system am ragor o wybodaeth.  Noder y dylai contractwyr barhau i ddethol eu cyfrifon yn unol â'r trefniadau presennol yn ystod y cam ‘mynd yn fyw’. Ni fydd trefniadau dethol newydd yn dod i rym hyd nes bod consensws ynghylch targedau cyflwyno ETC. Gweler Cwestiynau Cyffredin 14 a 15 am ragor o wybodaeth.

Systemau achrededig ym mis Mawrth 2019

 • EMIS ProScript Connect
 • Boots Columbus
 • Clanwilliam RxWeb
 • Cegedim Pharmacy Manager
 • Cegedim NexPhase
 • Positve Solutions Analyst

Systemau sydd yn y cam ‘Mynd y Fyw’ ym mis Mawrth 2019

 • EMIS ProScript Connect
 • Boots Columbus
 • Clanwilliam RxWeb
 • Cegedim Pharmacy Manager
 • Cegedim NexPhase
 • Positve Solutions Analyst