Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu â Gweithlu Digidol

Person ar liniadur yn cysylltu â'r Gweithlu Digidol

Partneriaeth Banc Cydweithredol GIG Cymru

Cysylltwch â'r tîm isod i gael gwybodaeth am y Bartneriaeth Banc Cydweithredol:

E-bost: Collab.Bank@wales.nhs.uk

 

Cymorth ESR Cymru

Mae ein horiau agor fel a ganlyn:
Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener -  9.00am - 4.00pm
Dydd Iau 9.00am - 12.30pm

Wrth gysylltu â Chymorth ESR Cymru, gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych:

  • Rhif Gweithiwr
  • Enw Defnyddiwr ESR
  • Bwrdd Iechyd/Sefydliad

Gallwch gysylltu â Chymorth ESR Cymru trwy'r dulliau canlynol:

E-bost: esrhub.wales@wales.nhs.uk

Ffôn: 02920 905400

Sgwrs Fyw: https://pcgc.gig.cymru/ein-gwasanaethau/gweithlu-digidol/cymorth-esr-cymru/ (Cliciwch yr eicon 'sgwrsio')

 

Dysgu Digidol Cymru

Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â Desg Gymorth Cymru Gyfan drwy anfon e-bost at elearning@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01443 848636.

Mae ein Desg Gymorth ar agor rhwng 9:00am a 4:30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a gall eich cynorthwyo â nifer o faterion, gan gynnwys newid eich cyfrinair, materion yn ymwneud â chofrestru, creu cyfrifon newydd a chymorth cyffredinol.

Mae Sgwrsio Byw hefyd ar gael o 9:00am i 4:30pm ar ein tudalen hafan Learning@Wales.