Neidio i'r prif gynnwy

Dysgu Digidol Cymru

Sefydlwyd Dysgu Digidol Cymru yn 2014 gyda'r nod o safoni a datblygu e-ddysgu â sicrwydd ansawdd, 'Unwaith i GIG Cymru'. Yn dilyn llwyddiant y gwaith hwn, mae'r rhaglen waith yn parhau i dyfu ar draws ystod amrywiol o bynciau, sydd hefyd yn hygyrch i Sector Cyhoeddus Cymru. O 2019, ariennir y tîm yn barhaol gan Lywodraeth Cymru i barhau â'r gwaith hwn. Mae Dysgu Digidol Cymru ar hyn o bryd yn rheoli'r platfformau e-ddysgu, yn datblygu cyrsiau ac yn cefnogi tua 300,000 o ddefnyddwyr.

Mae ystod eang o gyrsiau am ddim ar gael i gefnogi staff, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19. 

Pecyn Cymorth Asesu Risg y Gweithlu Covid-19

 

Sylwch: Bydd angen i chi mewngofnodi neu greu cyfrif Dysgu@Cymru cyn cofrestru ar y cwrs.

Ynglŷn â Dysgu Digidol Cymru

Mae Learning@Wales yn blatfform Dysgu Digidol Cymru Gyfan syn…

Dyn ar liniadur yn gofyn am gyfrif e-Ddysgu newydd

Cais ar gyfer Cyfrif E-ddysgu Newydd

I ofyn am gyfrif e-Ddysgu newydd, cwblhewch yr e-ffurflen…

Dyn ar gyfrifiadur yn darparu help a chymorth

Help a Chymorth

Mae ein Desg Gymorth ar agor rhwng 9:00am 5.00pm , Dydd Llun i Ddydd…

Cyrsiau

Isod mae enghraifft o'r cyrsiau sydd ar gael i Sector Cyhoeddus Cymru…

Trophy with confetti<br>

Cyflawniadau

Mae Dysgu Digidol Cymru yn hynod falch o'r gwobrau a'r enwebiadau a…

Covid-19 Graphic<br>

Covid-19

Mae tîm Dysgu Digidol Cymru wedi casglu nifer o adnoddau i…