Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau Cyffredin

Cynhyrchwyd y Cwestiynau Cyffredin canlynol trwy gyfuniad o gwestiynau a ragwelwyd ac a dderbyniwyd eisoes ar ran y gweithwyr. Ni fwriedir i'r Cwestiynau Cyffredin fod yn gynhwysfawr, a chânt eu diweddaru'n barhaus wrth i gwestiynau newydd godi gan staff.