Neidio i'r prif gynnwy

Alison Ramsey

Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd

Mae gan Alison 20 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes cyllid, gwella gwasanaethau a newid sefydliadol ac mae wedi dal nifer o rolau arwain ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Treuliodd ei gyrfa gynnar gyda Coopers and Lybrand (PwC bellach), yn gweithio ledled Cymru a'r De Orllewin ar gyfer cleientiaid ariannol, gweithgynhyrchu, yr Awdurdod Lleol a'r GIG. Symudodd i GIG Cymru yn 2003 gan weithio yn ardal a elwir bellach yn Gwm Taf Morgannwg, yn ogystal ag ym Mhowys.

Cyn hynny, roedd Alison yn Ddirprwy Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru: yn gweithio i hyrwyddo hawliau pobl hŷn yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwn, cyhoeddwyd dau adroddiad cenedlaethol Urddas a Pharch - sbarduno newid i wella profiadau pobl hŷn wrth dderbyn gofal yn yr ysbyty, a Lle i’w Alw’n Gartref - y camau sydd eu hangen i sicrhau ansawdd bywyd a gofal i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.

Fel Prif Weithredwr Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus, bu Alison yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, cyflogwyr cenedlaethol ac undebau llafur i fynd i’r afael â nifer o heriau a rennir ar gyfer y gweithlu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ar draws ffiniau sefydliadol a sectoraidd.

Gan ail-ymuno â'r GIG yn 2018, Alison oedd y Cyfarwyddwr Pontio a gyflwynodd y newid llwyddiannus ym Mhen-y-bont ar Ogwr rhwng Byrddau Iechyd Bae Abertawe a Chwm Taf Morgannwg.

Ymunodd Alison â PCGC yn 2019, i ddechrau fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, cyn rheoli’r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Perfformiad a Gwybodeg newydd ym mis Rhagfyr 2020.

Mae Alison yn aelod o Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr. Yn eiriolwr angerddol dros wella mynediad at ddysgu, mae hi'n Llywodraethwr Prifysgol De Cymru ac, ar hyn o bryd, mae'n Gadeirydd ei Bwyllgor Archwilio a Risg.

Alison Ramsey

 

 

Rhannu: