Neidio i'r prif gynnwy

Andrew Evans

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

Ymunodd Andrew â'r GIG fel Rheolwr Cyffredinol dan Hyfforddiant yng Ngogledd Cymru yn 1990. Ers hynny, mae wedi gweithio mewn nifer o rolau strategol a gweithredol ar lefel cyfarwyddwr ledled Cymru gyfan. Mae'r rhain wedi cynnwys gwasanaethau clinigol ac anghlinigol sy'n cael eu darparu mewn lleoliadau gofal sylfaenol, cymunedol ac acíwt, yn ogystal â datblygu strategaeth a gwasanaethau ar lefel Cymru gyfan.

Ar ôl ennill profiad helaeth ledled y GIG trwy reoli gwasanaethau a sefydliadau sy'n aml yn gymhleth, ac ar ôl cynllunio a darparu rhaglenni a phrosiectau gwella ar bob lefel sefydliadol, mae Andrew wedi datblygu dull systemau cyfan o gynllunio a darparu gwasanaethau.

Mae'r dull hwn yn canolbwyntio'n helaeth ar adeiladu partneriaethau cryf â rhanddeiliaid er mwyn deall yr amgylchedd y maent yn gweithredu ynddo. Mae hyn yn ei dro yn caniatáu dylunio gwasanaethau sy'n ychwanegu gwerth iddynt yn benodol ac i'r system iechyd a gofal ehangach yn fwy cyffredinol.

Mae Andrew yn credu'n gryf mai gofal sylfaenol, gyda'i bedair rhan hanfodol, yw carreg sylfaen y system iechyd a gofal ehangach. Mae hefyd yn credu bod cefnogi cynaliadwyedd gofal sylfaenol yn hanfodol i sicrhau bod y system ehangach hon yn rhedeg yn effeithiol ac yn effeithlon. Yn hyn o beth, mae gan Wasanaethau Gofal Sylfaenol rôl bwysig sy'n tyfu yn y Bartneriaeth Cydwasanaethau.

Trwy ddefnyddio eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u harbenigedd i ddarparu gwasanaethau rheoli data, gwasanaethau trafodion a gwasanaethau cymorth ar gyfer practisiau meddygon teulu o'r radd flaenaf, gall Gwasanaethau Gofal Sylfaenol gyfrannu'n sylweddol at wella cynaliadwyedd gofal sylfaenol yng Nghymru, yn ogystal â chefnogi cyflwyno'r Rhaglen Gofal Sylfaenol Genedlaethol.

Cafodd Andrew ei eni yn Llangollen a'i fagu yn Rhuthun yng Ngogledd Cymru ac mae bellach yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn Ne Cymru. Mae'n gefnogwr brwd o chwaraeon Cymru ac yn arsylwr selog ar dimau effeithiol.

 

Cyswllt

Cynorthwyydd Personol

Jade Robinson

Ffôn: 01495 332113

Rhannu: