Neidio i'r prif gynnwy

Gareth Hardacre

Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Pobl, Datblygu Sefydliadau a Chyflogaeth

Ymunodd Gareth â PCGC ym mis Mehefin 2018.

Mae’n Aelod Siartredig o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu. Cychwynnodd ei yrfa yn y Gwasanaeth Sifil yn 1986 fel Swyddog Gweithredol a wnaeth ddechrau’n uniongyrchol yn Adran Adnoddau Dynol Comisiwn Gwasanaethau'r Gweithlu.

Gan gyflawni Ôl-radd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ym 1989, treuliodd 6 blynedd mewn rolau Adnoddau Dynol ar draws Adran Gyflogaeth Comisiwn Gwasanaethau'r Gweithlu a’r Adran Gyflogaeth yn Ne Cymru.

Gan ddatblygu ei yrfa yn y sector preifat, bu’n gweithio i ystod o gwmnïau Gweithgynhyrchu ac Uwchdechnoleg o’r radd flaenaf gan gynnwys Panasonic, Grundig, Senior Flexonics ac International Rectifier.

Gan ddychwelyd i’r Sector Cyhoeddus yn 2005, cymerodd y swydd fel Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, gan arwain tîm Adnoddau Dynol yr Awdurdod.

 

Gareth Hardacre

 

Cyswllt

Cynorthwyydd Personol

Gareth Price

Ffôn: 01443 848571

Rhannu: