Neidio i'r prif gynnwy

Cyfathrebu

 
pdf icon
pdf icon

Cylchlythyr System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu

Mai 2020

 
pdf icon

Nodyn Briffio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu

E-bost wedi’i anfon 27 Mehefin 2019

 
pdf icon

Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd Data PCGC ar gyfer System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu

E-bost wedi’i anfon 27 Mehefin 2019

 
xlsx icon

Caniatâd Mynediad i Ddata a Meysydd Gorfodol System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu

E-bost wedi’i anfon 27 Mehefin 2019

 

pdf icon

Cadarnhad Cynwysoldeb Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol GPCW - Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg PCGC

E-bost wedi’i anfon 27 Mehefin 2019

 

xlsx icon

Templed Trosglwyddo Data System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu i Gymru

E-bost wedi’i anfon 27 Mehefin 2019

 

 
pdf icon
 

Protocol Rhyddid Gwybodaeth Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data PCGC

 

pdf icon
 

Rhannu Ffeiliau’r GIG yn Ddiogel - Canllawiau Mynediad a Llwytho

 

pdf icon
 

Cymru Iachach - Cynaliadwyedd Gofal Sylfaenol

 

pdf icon
 

Cyfathrebu Rheolwr Practis System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu - Ffeithiol

 

pdf icon
 

Cyfathrebu Rheolwr Practis System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu - Taflen

 

pdf icon
 

Taliad Bonws y GIG ar gyfer Gofal Sylfaenol