Neidio i'r prif gynnwy

Profiad Gwaith

Diwrnod Mewnwelediad Rhithwir Cyfreithiol a Risg

Tachwedd 25 2020

9:30 - 16:00

Darganfyddwch o lygad y ffynnon sut beth yw gweithio i dîm cyfreithiol mewnol GIG Cymru.

Bydd ein diwrnod mewnwelediad yn cynnwys gweithdai rhyngweithiol, cyflwyniadau a chyfleoedd rhwydweithio.

Byddwch yn cael darlun clir o'n diwylliant a'n gwerthoedd, ynghyd â dealltwriaeth dda o waith ein timau o ddydd i ddydd yma yng Nghyfreithiol a Risg. Byddwch chi'n cael cyfle i siarad â hyfforddeion a pharagyfreithwyr cyfredol yn ogystal â rhai o'n staff uwch, datblygu eich dealltwriaeth o'r hyn rydym ni’n ei wneud a’n hamcanion ar gyfer y dyfodol, meithrin sgiliau gwerthfawr a fydd yn help wrth sefydlu gyrfa yn y gyfraith, a chael awgrymiadau ymarferol ar ymgeisio am swyddi gyda ni yn y dyfodol.

Bydd sesiynau ymneilltuo mewn Esgeulustod Clinigol, Anaf Personol, Cyflogaeth, Masnachol a'r Llys Gwarchod.

Bydd pob cyfranogwr yn derbyn tystysgrif bersonol ar ôl cwblhau'r diwrnod mewnwelediad.

Mae ein diwrnod mewnwelediad rhithwir yn agored i bob myfyriwr ysgol a Phrifysgol o gefndir y gyfraith neu heb fod yn y gyfraith ac nid oes angen profiad gwaith blaenorol i gymryd rhan.

Cofrestrwch am y Diwrnod Mewnwelwdiad ar eventbrite yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/nwssp-legal-risk-virtual-insight-day-tickets-125854715843 

Danfonwch unrhyw gwestiynnau i Administration.NWSSPLRS@wales.nhs.uk