Neidio i'r prif gynnwy

Gyrfaoedd

 

Caiff pob swydd o fewn Gwasnaethau Cyfreithiol a Risg eu hysbysebu drwy wefan Swyddi’r GIG.

Os ydych yn ystyried gyrfa gyda Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg (neu’r GIG yng Nghymru) yna ewch i wefan Gyrfaoedd y GIG Cymru lle cewch chi wybodaeth fanwl am lwybrau gyrfaol yng Nghymru.

Rydym hefyd yn cynnig lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr ac i raddedigion sydd newydd raddio. Darganfyddwch mwy yma.

 

Swyddi agored:

 

Paragyfreithiwr - dyddiad cau 05/08/2021 - http://jobs.nwssp.wales.nhs.uk/job/v3312591

Arweinydd Tîm Cyflogaeth - dyddiad cau 29/07/2021 - http://jobs.nwssp.wales.nhs.uk/job/v3302378 

Gweinyddwr - dyddiad cau 29/07/2021 - http://jobs.nwssp.wales.nhs.uk/job/v3276721 

Uwch Gyfreithiwr Contractau Masnachol a Chaffael - dyddiad cau 29/07/2021 - http://jobs.nwssp.wales.nhs.uk/job/v3249362

Cyfreithiwr Masnachol a Rheoleiddio - dyddiad cau 29/07/2021 - http://jobs.nwssp.wales.nhs.uk/job/v3251107 

Gweithiwr Banc Clerigol Cyfreithiol - Mae ceisiadau am y rolau hyn ar gau a byddwn yn dychwelyd at ymgeiswyr llwyddiannus ddiwedd mis Ebrill.

 

Buddion gweithio yng Ngwasanaethau Cyfreithiol a Risg y Bartneriaeth Cydwasanaethau:

 

  • Gwyliau Blynyddol – Bydd lwfans gwyliau blynyddol hael gennych o 27 diwrnod y flwyddyn ynghyd â gwyliau banc. Bydd hyn yn cynyddu i 29 diwrnod ar ôl pum mlynedd o wasanaeth ac i 33 diwrnod ar ôl deng mlynedd o wasanaeth.

 

  • Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol – O dan y cynllun hwn, gall staff brynu hyd at 5 niwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol mewn un flwyddyn ariannol, i’w had-dalu dros gyfnod o 12 mis trwy ddidyniadau cyflog.

 

  • Pensiwn – Rydym yn rhan o gynllun pensiwn y GIG. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun hwn, bydd y GIG yn cyfrannu 14.3% tuag at eich pensiwn.