Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad Preifatrwydd

 

 

A. Os ydych chi'n glaf

Mae'r adran hon o'r hysbysiad preifatrwydd yn berthnasol i gleifion sy'n derbyn triniaeth gan un o’n cleientiaid, neu'n ymwneud â chwyn, gweithgaredd cyfreithiol cynhennus neu ddigynnen gydag un ohonynt, gan gynnwys materion Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol a rhwymedigaethau presennol.

Yma, byddwn yn esbonio i chi pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, pam yr ydym yn ei chasglu, i ba raddau y gallwn ni ei defnyddio'n gyfreithiol ac am ba hyd.

 

B. Os ydych chi'n un o'n cleientiaid

Mae'r adran hon o'r hysbysiad preifatrwydd yn berthnasol i gleientiaid sy'n derbyn gwasanaethau cyfreithiol gennym ni, neu'n fwy penodol, gan Wasanaethau Cyfreithiol a Risg. Mae hyn yn cynnwys cleientiaid y Bwrdd Iechyd yr ydym yn gweithio iddynt o dan y cynllun ar gyfer Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol.

Yma, byddwn yn esbonio i chi pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, pam yr ydym yn ei chasglu, i ba raddau y gallwn ni ei defnyddio'n gyfreithiol ac am ba hyd.

 

C. Os ydych yn aelod o Fwrdd Iechyd, Ymddiriedolaeth Iechyd, staff practis meddygon teulu, neu’n weithiwr meddygol proffesiynol arall ac nid ydych wedi cysylltu â ni'n uniongyrchol i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol i chi

Mae'r adran hon o'r hysbysiad preifatrwydd yn berthnasol i chi os ydych yn aelod neu’n gyflogai o Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau Iechyd, neu’n rhan o staff practisiau meddygon teulu y gallwn gyfathrebu â hwy yng nghyd-destun darparu gwasanaethau cyfreithiol i’n cleientiaid.

Yma, byddwn yn esbonio i chi pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, pam yr ydym yn ei chasglu, i ba raddau y gallwn ni ei defnyddio'n gyfreithiol ac am ba hyd.

 

D. Lle rydych chi'n ymgeisio am swydd gyda ni

Mae'r adran hon o'r hysbysiad preifatrwydd yn berthnasol i chi os ydych yn ymgeisio am swydd gyda ni.

Yma, byddwn yn esbonio i chi pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, pam yr ydym yn ei chasglu, i ba raddau y gallwn ni ei defnyddio'n gyfreithiol ac am ba hyd.