Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

Darllennwch y newyddion, y digwyddiadau a'r diweddariadau diweddaraf gan y Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg.

01/06/2021
Mae Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn cadw achrediadau Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer a Lexcel

Mae Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn falch i gadw achrediadau Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer a Lexcel gyda adborth gwych

09/02/2021
Gwobrau Cyfraith De Cymru 2021

Rydym yn falch ein bod wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Cyfraith De Cymru 2021.

02/02/2021
Gwobrau Staff PCGC
11/11/2020
Swyddi newydd dros dro wedi'u penodi

Swyddi newydd dros dro wedi’u penodi.

10/11/2020
Cyngor Craff ar gyfer Arweinyddiaeth Lwyddiannus Yn Y Sector Cyhoeddus

Saith Syniad gan Arweinydd Tîm ac Uwch Gyfreithiwr Sarah Watt fel y'i hysgrifennwyd ar gyfer Cymdeithas y Gyfraith.

06/10/2020
Penodwyd Daniela Mahapatra yn Ddirprwy Gyfarwyddwr

 

Penodwyd Daniela Mahapatra yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg.

15/07/2020
Llongyfarchiadau Adam

Llongyfarchiadau i Adam ar ei benodiadau barnwrol.

postion statement
postion statement
03/06/2020
Datganiad Safbwynt Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg

Ymagwedd at Reoli Hawliadau Cyfreithiol yng ngoleuni Pandemig Covid-19

03/06/2020
Trefniadau Indemniad yn Ystod Pandemig Coronafeirws

Trefniadau Indemniad yn Ystod Pandemig Coronafeirws

23/06/2020
Trwy'r storm: Arweinyddiaeth fewnol yn ystod argyfwng

Erthygl gan un o'n Uwch-Gyfreithwyr, Sarah Watt, am arwain tîm cyfreithiol yn ystod y pandemig.

17/04/2019
Adolygiad Archwilio Arbennig i Wasanaethau Cyfreithiol a Risg

Adolygiad Archwilio Arbennig i Wasanaethau Cyfreithiol a Risg gan Lexcel a Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid.

01/04/2020
Cyhoeddi penodiad Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg a Gwasanaethau Cronfa Risg Cymru PCGC

Cyhoeddi penodiad Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg a Gwasanaethau Cronfa Risg Cymru PCGC.

Anne-Louise Ferguson
Anne-Louise Ferguson
03/02/2020
Ymddeoliad Anne-Louise

Ar ôl 25 mlynedd yn ei swydd, bydd ein Cyfarwyddwr gwych, Anne-Louise Ferguson, yn ymddeol o Wasanaethau Cyfreithiol a Risg a Chronfa Risg Cymru PCGC.

09/12/2019
Llwyddiant yng Ngwobrau staff PCGC 2019

Cawsom ddiwrnod llwyddiannus iawn yng Ngwobrau Cydnabyddiaeth Staff PCGC eleni!

26/11/2019
Cyfarfod â'r Tîm - Tîm Esgeulustod Clinigol Gofal Sylfaenol

Ffurfiwyd y Tîm Esgeulustod Clinigol Gofal Sylfaenol ym mis Ebrill 2019 ar ôl i Wasanaethau Cyfreithiol a Risg gael eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i weithredu’r Cynllun ar gyfer Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol.

23/10/2019
Diwrnod Datblygu llwyddiannus i Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg

Roeddem yn ddigon ffodus i gael anerchiad agoriadol gan Dr Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru yn ein 4ydd Diwrnod Datblygu.

Anne-Louise Ferguson
Anne-Louise Ferguson
29/07/2019
Llongyfarchiadau i Anne-Louise!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein Cyfarwyddwr Anne-Louise Ferguson MBE wedi cyrraedd rhestr fer 'Cyfreithiwr y Flwyddyn - Mewnol' a 'Chyfreithwraig y Flwyddyn' yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cymdeithas y Gyfraith 2019.

16/07/2019
Network 75 - Y Flwyddyn Gyntaf

Dyma ddiwedd y flwyddyn academaidd i'n Myfyrwyr Network 75 hyfryd, sef y cyntaf o'u bath i ymuno â ni yn y Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg.

02/07/2019
Cynrychiolaeth Cyfreithiol a Risg yng Nghynhadledd Lexcel

Mae tîm Lexcel, sy'n gyfrifol am gydlynu a helpu Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg i gynnal ein hachrediad blynyddol yn y Lexcel Legal Practice Quality Mark, wedi mynychu Cynhadledd Cymdeithas Cyfreithwyr ym mis Mehefin.

26/06/2019
Cyfarfod â'r Tîm - Cwm Taf Morgannwg

Mae tîm Esgeulustod Clinigol Cwm Taf Morgannwg yn delio ag amrywiaeth eang o hawliadau gan gynnwys oedi wrth wneud diagnosis, diagnosis anghywir, hawliadau obstetrig ac anafiadau gwerth uchel, i enwi ond ychydig.