Neidio i'r prif gynnwy

Systemau Menter FMS

Person yn teipio cod ar liniadur

Mae’r systemau craidd hyn (a elwir gyda’u gilydd fel Systemau Mentrau Rheoli Cyllid (FMS)), ac maen’t yn cynnwys y canlynol:

  • System Rhaglen E-Fusnes Oracle, gan gynnwys gwasanaethau ategol;
  • Systemau Adrodd Cudd-wybodaeth Busnes QlikView a systemau cysylltiedig;
  • System Rheoli Sganio Deallus OCR

Prif nod y tîm yw bod yn bwynt canolog o ragoriaeth; trwy gysylltu technolegau digidol, systemau menter E-Fusnes, datblygu rhaglenni, awtomeiddio gwasanaethau cymorth a gweithredol a busnes ar gyfer sefydliadau’r GIG yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau o ansawdd yn y chwe maes eang canlynol:

1. Swyddfa Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau (PMO)

  • Darparu prosiectau a phortffolio rheoli (PPM) arbenigedd, newid a rheoli risg.

2. Gwasanaethau Cefnogi Gweithredol

  • Gweinyddu a chynnal a chadw yr ardaloedd cyffredin System y Fenter FMS.

3. Rhoelaeth Gwasanaeth Cytundebau

  • Monitro perfformiad y gwasanaeth, rheoli cyflenwyr, rheoli trwyddedau a monitor contractau.

4. Pencampwyr Prosesau

  • Darparu system ac arbenigedd prosesau busnes yn unol â fframwaith Model Gweithredu Cyffredin (COM) i ddarparu set cyson o wasanaethau corfforaethol.

5. Cymorth Gweinyddol

  • Trwy ddarparu cenfogaeth ysgrifenyddol i’r grwpiau llywodraethu, rheoli cyllidebau ac ad-daliadau ariannol mewnol ar gyfer Systemau Menter FMS.

6. Strategaeth Gwasanaeth a Dylunio Technegol

  • Sicrhau bod systemau mentrau yn parhau i fod yn Ystwyth, yn gallu cwrdd ag anghenion busnes yn y dyfodol, gyda chynllun parhad busnes a chynllun adfer trychineb.

Gweledigaeth y Tîm Canolog Gwasanaethau e-Fusnes (Mae angen cysylltiad rhwydwaith GIG Cymru i gael mynediad i'r ddolen) yw darparu swyddogaeth Rheoli Gwasanaeth a Chymorth Systemau o'r radd flaenaf sy'n sail i gyfeiriad busnes strategol GIG Cymru.