Neidio i'r prif gynnwy

Camau Prosiect ac Opsiynau

Business people going through the project stages

9 Cam Prosiect

 • Gweithdy Rhanddeiliaid 1: Yr Achos dros Newid
 • Gweithdy Rhanddeiliaid 2: Nodi ac asesu'r rhestr hir o opsiynau
 • Gweithdy Rhanddeiliaid 3: Manteision a risgiau opsiynau
 • Panel annibynnol: Arfarniad Gwerthuso Economaidd
 • Pwyllgor Tâl Salwch Statudol: Adolygu drafft cyntaf yr Achos Busnes Amlinellol
 • Gweithdy Rhanddeiliaid 4: Asesiad Risg
 • Gweithdy Rhanddeiliaid 5: Trefniadau Rheoli
 • Pwyllgor Tâl Salwch Statudol: Cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol
 • Llywodraeth Cymru: Amlinellu Adborth o'r Achos Busnes.

 

Rhestr Fer o Opsiynau

 • Opsiwn 1 - 5 yr Unedau Prosesu Golch: Parhau i ddarparu gwasanaethau golch o’r 5 Uned Prosesu Golch presennol yn GIG Cymru presennol o dan drefniant rheoli canolog
 • Opsiwn 2 - 4 yr Unedau Prosesu Golch: Ad-drefnu i ddarparu gwasanaethau golch gan 4 Uned Prosesu Golch yn GIG Cymru o dan drefniadau rheoli canolog
 • Opsiwn 3 - 3 yr Unedau Prosesu Golch: Ad-drefnu i ddarparu gwasanaethau golch gan 3 Uned Prosesu Golch yn GIG Cymru o dan drefniadau rheoli canolog
 • Opsiwn 4 - 2 yr Unedau Prosesu Golch: Ad-drefnu i ddarparu gwasanaethau golch gan 2 Uned Prosesu Golch yn GIG Cymru o dan drefniadau rheoli canolog
 • Opsiwn 5 - 1 yr Unedau Prosesu Golch: Ad-drefnu i ddarparu gwasanaethau golch gan 1 Uned Prosesu Golch yn GIG Cymru o dan drefniadau rheoli canolog

 

Opsiynau a Ffefrir

 • 3 Uned Prosesu Golch wedi’u rheoli’n ganolog
 • Rhagwelir arbedion ariannol sy’n gyfystyr ag oddeutu £2m y flwyddyn
 • Cost gyfartalog o £0.248 fesul eitem (arfer gorau'r diwydiant yw £0.25)
 • 164 o eitemau fesul awr gweithiwr (arfer gorau'r diwydiant 160-180)

 

Yn Cynnig Buddion Allweddol

 • Gwell cyfleusterau
 • Gwell amodau gweithio
 • Gwell cynhyrchiant
 • Costau llai

 

Lleihau Risgiau

 • Risg o fethiant system wedi'i hailddiffinio
 • Trefniadau wrth gefn cadarn
 • Risgiau logisteg isel
 • Effaith isel ar economïau lleol