Neidio i'r prif gynnwy

Addasrwydd i Ymarfer

 

Cyrff rheoleiddio sy’n goruchwylio addasrwydd i ymarfer ar gyfer eu proffesiynau perthnasol. Mae cyflogwyr yn gyfrifol am sicrhau bod gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn bodloni gofynion cofrestru ac yn addas i ymarfer. Mae dolenni i gyrff rheoleiddio perthnasol isod. Bydd eitemau o ddiddordeb i broffesiynau penodol hefyd yn cael eu crynhoi ar y dudalen hon.

Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi cyhoeddi gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr nyrsys a bydwragedd a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2010. Mae manylion ar wefan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Dolenni defnyddiol: