Neidio i'r prif gynnwy

Cwrdd â Thîm Cenedlaethol PROMPT Cymru

Prompt wales logo

Jonathan Webb

Jonathan Webb yw Pennaeth Diogelwch a Dysgu Cronfa Risg Cymru ac roedd yn allweddol wrth sefydlu rhaglen PROMPT Cymru. Mae gan Jonathan ddiddordeb mawr yn y rhaglen, ac mae’n darparu cefnogaeth arweinyddiaeth i Dîm Cenedlaethol PROMPT Cymru.

Sarah Hookes

Sarah Hookes

Sarah Hookes yw'r Uwch Gynghorydd Diogelwch a Dysgu ar gyfer rhaglenni Mamolaeth, Diogelwch a Dysgu Cronfa Risg Cymru ac mae'n cynnal yr arweinyddiaeth strategol ar gyfer rhaglen PROMPT Cymru.

 

Sarah Morris

Sarah Morris

Sarah Morris yw Bydwraig Genedlaethol PROMPT Cymru ac yn Fydwraig Datblygu Ymarfer ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Niladri Sengupta Profile Picture

Mr Niladri Sengupta

Mae Mr Niladri Sengupta yn Ymgynghorydd mewn Obstetreg a Gynaecoleg yn Ysbyty Glan Clwyd (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) ac ef yw Arweinydd Clinigol PROMPT Cymru.

 

Dr Daniel Helme Profile Picture

Dr Daniel Helme

Mae Dr Daniel Helme yn Anesthetydd Ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Gwent (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) ac mae’n Gynghorydd Anestheteg i PROMPT Cymru.

Jane Storey

Jane Storey

Mae Jane Storey yn fydwraig banc gyda thîm PROMPT Cymru.