Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Gweithredu

The PROMPT Wales Implementation Team with members of the PROMPT Maternity Foundation

Mae Cronfa Risg Cymru wedi sefydlu Tîm Cenedlaethol PROMPT Cymru, sy’n cynnwys clinigwyr profiadol o bob cwr o GIG Cymru a chymorth ychwanegol gan PROMPT Maternity Foundation. Trwy gefnogi cyfadrannau PROMPT Cymru lleol i hyfforddi aelodau ychwanegol o’u cyfadran, bydd Tîm Cenedlaethol PROMPT Cymru yn sicrhau bod digon o glinigwyr medrus i arwain hyfforddiant PROMPT Cymru. Yn ystod y cyfnod gweithredu, bydd Tîm Cenedlaethol PROMPT Cymru yn darparu cymorth â ffocws i’r holl wasanaethau mamolaeth ledled GIG Cymru, gan adeiladu ar y sylfeini hyfforddiant cryf a chynorthwyo pob gwasanaeth mamolaeth i ddatblygu rhaglen gynaliadwy, fel bod modd sicrhau hyfforddiant o ansawdd uchel flwyddyn ar ôl blwyddyn ledled Cymru.