Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau dysgu bob yn ail flwyddyn

Pobl yn eistedd mewn digwyddiad dysgu

Mae’r Cyfarwyddwyr Cynllunio yn gyfrifol am gynnal nifer o ddigwyddiadau dysgu bob blwyddyn. Datblygir y digwyddiadau hyn o gwmpas themâu allweddol neu bynciau o ddiddordeb penodol i’r gymuned gofal iechyd a chymdeithasol. Nod y digwyddiadau yw cefnogi’r cylch cynllunio ac i wella ac ehangu gwybodaeth a dealltwriaeth cynllunwyr a’r sawl sy’n cynllunio. 

Maent ar gael i gydweithwyr yn y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol, yn ogystal â’r trydydd sector a’r sector annibynnol. Mae’r digwyddiadau hyn yn ceisio chwalu’r rhwystrau a sicrhau bod cynrychiolwyr yn gallu rhwydweithio, dysgu a manteisio ar le i rannu arferion da.

 

Dangosir y rhaglen dreigl isod.

  • Mehefin 2019: O ymrwymiad i welliant i sicrhau Cymru iachach
  • 10 Chwefror 2020 Digwyddiad Dysgu Cynllunio ar gyfer y Gaeaf