Neidio i'r prif gynnwy

Gweithdai

Dyn yn edrych ar Sticky Notes mewn gweithdy

Bydd y Rhaglen Gynllunio ar gyfer Dysgu yn cefnogi cyfres o weithdai dysgu gweithredol ar gyfer GIG Cymru. Bwriad y rhain yw cefnogi staff i ddysgu a deall technegau cynllunio, ynghyd â’r sgiliau angenrheidiol i weithredu’r rhain mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Mae’r gyfres Cynllunio Ymarferol yn cael ei darparu gan Uned Gyflawni GIG Cymru. Mae’r gweithdai hyn yn canolbwyntio ar wella dealltwriaeth a gwybodaeth y rhai sy’n bresennol am yr adnoddau a’r technegau sy’n cael eu cysylltu â chynllunio ar gyfer galw a chapasiti.

Bydd y ‘rhaglen galw a chapasiti’ yn cynnwys:

  • Haen 1 - datblygiad fideo - ‘hanfodion Galw a Chapasiti’ a gefnogir gan hyfforddiant ar-lein. Bydd y fideo ar gael o fis Ebrill 2020.
  • Haen 2 - Mae’r gweithdai wedi’u datblygu ac yn cael eu rhedeg ar draws tair ardal ddaearyddol yng Nghymru. 

Dangosir y manylion isod:

Bydd y rhaglen yn cynnwys cyfryngau dysgu amrywiol a gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar safle Cynllunio Ymarferol SharePoint.

Ciplun SharePoint