Neidio i'r prif gynnwy

Cyfathrebu

Cyfathredbu delwedd

Mae cyfathrebu effeithiol yn hanfodol gyda rhaglen o faint ac o gymhlethdod System Rheoli Pryderon Unwaith Dros Gymru. Mae pob sefydliad wedi penodi Pwyntiau Cyswllt Sengl, sy’n gyfrifol am drosglwyddo gwybodaeth ledled eu sefydliad ac am gasglu ymholiadau ar gyfer tîm y rhaglen.

pdf icon
 

Siart Cyfathrebu

 

Dyma’r rhestr gyfredol o Bwyntiau Cyswllt Sengl:

Sefydilad Manylion Cyswilt

BIP Aneurin Bevan (BIP AB)

Scott Taylor, Pennaeth Iechyd a Diogelwch

BIP Betsi Cadwaladr (BIP BC)

Kath Clarke, Pennaeth Digwyddiadau a Diogelwch Cleifion

BIP Caerdydd a'r Fro (BIP CaF)

Angela Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Profiad y Claf

Carol Evans, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Diogelwch Cleifion ac Ansawdd Gofal Iechyd

BIP Cwm Taf Morgannwg (BIP CTM)

Debbie Bennion, Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Dafydd Bebb, Ysgrifennydd y Bwrdd

BIP Hywel Dda (BIP HDd)

Cathie Steele, Pennaeth Llywodraethu ac Ansawdd

BI Addysgu Powys (BI AP)

Wendy Morgan, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ansawdd a Diogelwch

Sue Hamer, Rheolwr Prosiect

Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) John Lawson, Prif Swyddog Risg
BIP Bae Abertawe (BIP BA)

Hazel Lloyd, Pennaeth Profiad y Claf, Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

(Ymddiriedolaeth GIG PF)

Lisa Heydon, Rheolwr Cymorth Llywodraethu Clinigol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

(YGGAC)

Carol Miftari, Ansawdd a Phrofiad y Claf

Christine Jones, Rheolwr Systemau Gwybodaeth

Darryl Collins, Pennaeth Diogelwch Cleifion, Pryderon a Dysgu

Frydiau Gwaith

Mae'r ffrydiau gwaith wedi penodi Arweinwyr Ffrydiau Gwaith sy'n cydlynu'r gweithgareddau sydd eu hangen i ddarparu system effeithiol.

Yr Arweinwyr Ffrydiau Gwaith yw:

Teitl Arweinwyr Ffrydiau Gwaith
Llywodraethu Cynnwys a Diweddariadau

Sarah Jones, (BIP HDd)

Cadeirydd y Grŵp: Matthew Joyes BIPBC

Casglu, Codio, Rheoli ac Adrodd ar Ddigwyddiadau

Cathie Steele BIPHDd

Stephanie Muir,CRC PCGC

Trosglwyddo data ar gyfer y systemau Datix presennol

Nicola Roderick, BIP Caerdydd a’r Fro
Rhaglen hyfforddiant
ar gyfer Arweinwyr Systemau Lleol
Nicola Roderick, BIP Caerdydd a’r Fro

Cod Cysylltiad 

– Seilwaith GIG Cymru a RLDatix

Jonathan Webb, CRC, WRP, PCGC

Active Directory / ADFS / Cysylltiad a Mynediad at Wasanaethau Cwmwl

Antony Hughes, BIP BC

Ben Jones, BIP BA

Datix RFI Continuity Anthony Hughes, BIP BC

Integreiddio â PAS / eMPI ac ESR

Ben Jones, BIP BA

Cysylltu â System Rheoli Achosion LARS

Dawn Benning, CaR, PCGC
Rheoli Hawliadau

Suzanne Wicks, BIP CaF

Michael Cotter, BIP AB

Cyngor Iechyd Cymuned (CIC)
Rheoli Achos
Daniel Price, CIC De Morgannwg
Rheoli Cwynion

Haidee Jepson, BIP HDd

Vicky Stuart, C&V UHB

Rheoli Risg Corfforaethol

Pam Wenger, BIP BA

Peter Stephenson, PCGC

Atgyfeiriadau i Drefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid

Linda Davies, ICC

Gavin Knox, CaR, Cyfreithiol a Risg, PCGC

Rheoli Achosion Cwestau Rebecca Membury, BI AP
Monitro Deallus, Dangosfyrddau a Dadansoddi Data

Angela Hughes, BIP CaF

Kellie Jenkins Fforester, BIP CTM

Melanie Harries, NHS Wales Delivery Unit

Offer Ymchwilio

TBC

Jonathan Webb, CRC, PCGC

Dysgu o Farwolaethau Liz Baines

Swyddogaethau’r Gwasanaeth Archwilio Meddygol

Andrew Evans, PCGC

Daisy Shale, PCGC

Cydymffurfiaeth â’r Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio

Joanna Doyle, ICC
Rheoli Achosion PALS I'w gadarnhau
Rheoli Achosion Gwneud Iawn

Kirsty Harrington-Butcher, BIP HDd

Bahar Chowdhury, CRC, PCGC

Atgyfeiriadau i Gyrff Rheoleiddio

Nicola Williams, Ymddiriedolaeth GIG PF
Diogelu

Debbie Pachu, ICC

Tina Jenkins, Ymddiriedolaeth GIG PF

Porth Adrodd ar Ddigwyddiadau Difrifol

Hazel Lloyd, BIP BA

Melanie Harries, Uned Gyflawni GIG Cymru

Jan Firby, LlC

Porth Ad-dalu Cronfa Risg Cymru

Kirsty Harrington-Butcher, BIP HDd

Garvin Jones, BIP AB

Dysgu o Ddigwyddiadau

Kath Clarke, BIP BC

Steph Muir, BIP HDd

Rhybuddion diogelwch

Hazel Lloyd, SB UHB