Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Publication Schemes
Mae Adran 19 o’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn datgan ei fod yn ddyletswydd ar bob awdurdod cyhoeddus i fabwysiadu a chynnal Cynllun Cyhoeddi a gymeradwywyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).
 
Rhennir y cynllun i mewn i saith dosbarth gwybodaeth penodol ac mae’n amlinellu’r math o wybodaeth y dylai awdurdodau cyhoeddus sicrhau ei bod a gael i chi, y cyhoedd, fel mater o drefn.

Fel endid cyfreithiol ar gyfer Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, gellir gweld y cynllun cyhoeddi drwy Ymddiriedolaeth GIG Felindre.
Rhannu: