Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Chronfa Risg Cymru

About Welsh Risk Pool

Mae Cronfa Risg Cymru yn cynnig cymorth i gyrff iechyd yng Nghymru, a hynny â’r nod o wella canlyniadau a diogelwch cleifion. Mae’r tîm yn gweithio gyda chydweithwyr y GIG i sicrhau eu bod yn dysgu o bob hawliad a’u bod yn nodi ac yn mynd i’r afael â themâu a thueddiadau.  Mae’r Tîm Diogelwch a Dysgu yn cwblhau ystod o asesiadau clinigol mewn ardaloedd risg uchel yng ngweithgarwch GIG Cymru, ac yn hyrwyddo gwelliannau drwy ystod o raglenni penodol sydd wedi eu dylunio i fynd i’r afael ag achosion hawliadau esgeulustod.

Ar ben hynny, mae Cronfa Risg Cymru yn cwblhau asesiad cyfnodol o drefniadau’r aelod-gyrff iechyd mewn perthynas â rheoli pryderon, hawliadau a dysgu o ddigwyddiadau.

Safety and Learning
Diogelwch a Dysgu
Claims and Redress Governance
Llywodraethu Hawliadau a Gwneud Iawn
Education & Development Programmes
Rhaglenni Addysgu a Datblygu
Safety and Learning Networks
Rhwydweithiau Diogelwch a Dysgu