Neidio i'r prif gynnwy

Diogelwch a Dysgu

Safety and Learning

Mae tîm Diogelwch a Dysgu Cronfa Risg Cymru wedi'i sefydlu ers blynyddoedd lawer. Prif swyddogaeth y tîm yw gwneud;

  • Adolygiadau o’r dysgu a wneir o hawliadau am ad-daliadau
  • Adolygiadau o Hawliadau ac Asesiadau o Gydymffurfiaeth
  • Ymchwiliadau clwstwr a chyda ffocws
  • Ymchwil i dueddiadau a themâu ym maes Hawliadau a Phryderon

Gall y tîm Diogelwch a Dysgu ddarparu cefnogaeth i sefydliadau partner trwy ddarparu;

 

Profiad

Ychwanegir at y tîm craidd o Aseswyr Clinigol gan weithwyr proffesiynol clinigol ac arweinwyr profiadol ychwanegol o sefydliadau ledled Cymru. Mae hyn yn galluogi'r tîm diogelwch a dysgu i ddarparu cefnogaeth ar ystod o weithgareddau, gan gynnwys dadansoddi dysgu a gwella.

 

Annibyniaeth  

Gall cyrff iechyd ledled Cymru gael mynediad at brofiad ac arbenigedd y tîm Diogelwch a Dysgu i gefnogi prosiectau fel ymchwilio i achosion cymhleth, adolygiadau â ffocws ac archwiliadau o feysydd gwasanaeth. Wrth fod yn annibynnol ar y sefydliadau, gall y tîm diogelwch a dysgu ddarparu dull newydd o nodi ffactorau achosol a chyfleoedd ar gyfer dysgu.

 

Adolygiad Thematig

Mae'r tîm Diogelwch a Dysgu yn gallu defnyddio'r wybodaeth helaeth sydd ar gael yng nghronfeydd data Cronfa Risg Cymru i gwblhau adolygiadau canolog i nodi tueddiadau, themâu a phatrymau gweithio. Mae'r tîm hefyd yn gallu defnyddio arbenigedd dadansoddol i dynnu sylw at feysydd ymarfer sydd angen ymyrraeth, gan ganiatáu gweithredu lleol, neu fwy eang, lle bo angen. 

Mae adolygiadau thematig ar raddfa eang yn cynnig cyfle i graffu ar y data a datblygu cyfleoedd ymchwil na fyddai efallai wedi bod yn weladwy fel arall wrth gael eu hystyried ar wahân.