Neidio i'r prif gynnwy

Deunyddiau'r Rhaglen Cyflenwyr â Blaenoriaeth

  • Supply-nhsw.com – dyma’r ddolen i ficrowefan y rhaglen a gellir ei rhannu â chyflenwyr fel y gallant gofrestru.
  • Llyfryn – mae’r ddogfen gryno hon yn amlinellu popeth y mae angen i chi ei wybod am y rhaglen, a gellir ei rhannu â chyflenwyr
  • Cytundeb Cyfranogiad Tendrau – Atodiad – mae’r cytundeb enghreifftiol hwn yn dangos yr hyn y mae’r cyflenwyr yn ei arwyddo pan fyddant yn ymuno â’r rhaglen. Mae’n gytundeb rhwng GIG Cymru a’r cyflenwr ac mae’n rhaid ei atodi i bob tendr, gyda chymalau Taliad Cynnar wedi’u cynnwys.
  • Ffurflen Gwneud Cais am Eithriad – dyma’r ffurflen y byddwch yn ei chwblhau os byddwch yn teimlo nad yw unrhyw un o’ch caffaeliadau yn addas ar gyfer y rhaglen, er mwyn mynd i’r afael ag eithriadau lle y byddai’n amhriodol cynnwys y cymalau Taliad Cynnar.