Neidio i'r prif gynnwy

Laura Johnson

Daeth Laura yn Gyfreithiwr cymwys yn 2015. 

Derbyniodd Laura ei gradd ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2009, cyn mynd ymlaen i astudio ar y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, lle derbyniodd gymeradwyaeth. 

Dechreuodd Laura ei gyrfa fel Cynorthwyydd Cyfreithiol yn Morgan Cole. Ymunodd â’r Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn 2013 fel Para-gyfreithiwr, cyn cael cytundeb hyfforddi yn 2014. Mae Laura yn arbenigo yn y Gyfraith Fasnachol, y Gyfraith Gyhoeddus a chyfraith ym maes caffael.

Yn ei hamser hamdden, mae Laura’n hoff o gadw’n heini, ac yna bwyta’n dda a mynd i’r sinema. Un o’i diddordebau dirgel yw gwylio reslo o bryd i’w gilydd.

Achosion Nodedig: