Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud cais am gael eich cynnwys ar y Rhestr Offthalmig (Optegwyr Corfforaethol)

Apply for Inclusion in the Ophthalmic List (Corporate Opticians)

1. Arweiniad

Rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais BC1 os hoffech gynnwys Corff Corfforaethol Offthalmig (Optegydd Offthalmig) ar y Rhestr Offthalmig.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y canllawiau cyn cwblhau’r ffurflen gais hon:.

Gellir lawrlwytho’r ffurflen yng ngham tri y broses o wneud cais. Mae wedi ei llunio i’w chwblhau ar feddalwedd prosesu geiriau cyn argraffu copi i’w lofnodi a’i gyflwyno.

 

Angen cymorth?

Cysylltwch â’n Tîm Rheoli Contractau:

Gogledd Cymru – 01495 300781

De-ddwyrain Cymru – 01495 300739

Canolbarth a Gorllewin Cymru – 01495 300776

 

E-bostnwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk

2. Ffurflen Gais

Cwblhewch y ffurflen gais BC1, yna dylech ei hargraffu a’i llofnodi cyn ei hanfon at y cyfeiriad a ddangosir ar y ffurflen.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y canllawiau cyn cwblhau’r ffurflen gais hon:

3. Arolwg

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi adborth ar y broses o wneud cais fel y gallwn wella ein gwasanaeth.

Cymerwch funud i gwblhau ein holiadur.

Diolch am wneud cais ar-lein.