Neidio i'r prif gynnwy

Cymaryddion Cymru Gyfan – Tueddiadau

Mae’r dogfennau isod yn cynnwys data crai ar gyfer y Cymaryddion Cymru Gyfan, gan ddangos tueddiadau dros bum chwarter.

Ni ddarperir data crai ond ar gyfer cymaryddion ynghylch tueddiadau. Ni chaiff graffiau eu cynnwys. Os hoffech weld y data mewn graff, gallwch arbed y daenlen ar eich peiriant lleol a’i newid fel y mynnoch

Am fanylion am y basgedi cyffuriau a ddefnyddir i lunio pob cymharydd gweler yr adran Dogfennau Allweddol isod.

Noder: bydd angen Microsoft Excel 97 neu fersiwn diweddarach arnoch i weld y dogfennau dangosyddion.