Neidio i'r prif gynnwy

Presgripsiynau Amlroddadwy

Mae’r dangosydd Presgripsiynau Amlroddadwy wedi ei gyflwyno’n rhan o’r Mesurau Effeithlonrwydd a Chynhyrchiant yn y Fframwaith Gweithredu Blynyddol 2010/2011.

Rhesymeg: Nodi grwpiau cleifion addas a gwella mynediad cleifion i feddyginiaethau a gwneud gwell defnydd o daliadau i fferyllwyr am weithredu’r cynlluniau.

 

Mesur: Presgripsiynau Amlroddadwy wedi eu rhoi fel cyfran o’r holl bresgripsiynau.